page loader

BLOG

Co nowego w Laravel 5.5?

11 WRZ 2017 22:14
|
Marcin
|
0
Co nowego w Laravel 5.5?

W ostatnich dniach byliśmy świadkami wypuszczenia nowej wersji frameworka Laravel, oznaczonej numerem wersji 5.5. Twórcy postawili przede wszystkim na poprawę dotychczasowych funkcjonalności, ale jak już zdążyli nas przyzwyczaić - w najnowszej wersji znajdziemy też zupełnie nowe przydatne mechanizmy.

Nowe metody routingu

Korzystając z najnowszej wersji frameworka, mamy do dyspozycji dwie zupełnie nowe metody stosowane w routingu: view oraz redirect.

Aby wykorzystać pierwszą z nich można posłużyć się poniższym przykładem:

Route::view('/about', 'pages.about');

Po przejściu pod adres /about ujrzymy widok pages/about, do którego przekazujemy zmienną year. Dotychczas nawet w przypadku akcji, która po prostu zwracała widok, byliśmy zmuszeni korzystać z kontrolera. Rozwiązanie to powinno przyśpieszyć tworzenie aplikacji, ponieważ takie sytuacje pojawiają się niezwykle często.

Kolejna nowa metoda również pozwala wyeliminować korzystanie z kontrolerów w prostych przypadkach. Metoda redirect pozwala utworzyć przekierowanie bezpośrednio z routingu:

Route::redirect('/old-about', '/about');

View::first()

Nowa wersja Laravel'a ułatwia też odwoływanie się do konkretnych widoków w zależności od tego czy istnieją. Zdarza się bowiem, że tworzona aplikacja posiada różne szablony dla wybranych podstron, które mogą różnić się, np. dodaniem mapki na podstronie z kontaktem. W takim przypadku często tworzy się nowy widok, a podczas jego wywoływania trzeba sprawdzić czy istnieje. Dotychczas odbywało się to poprzez instrukcję warunkową, np.:

if (view()->exists('custom-template')) { 
   return view('custom-template', $data);
} 
return view('default-template', $data);

Teraz wystarczy wykorzystać metodę first():

return view()->first(
   ['custom-template', 'default-template'], $data
);

Możemy oczywiście przekazać więcej widoków, a wyświetlony zostanie ten pierwszy istniejący.

Pozostałe zmiany

Oprócz tego, nowa wersja wprowadza również wiele poprawek w kodzie frameworka. Wprowadzono ułatwiony sposób definiowania własnych metod walidacji, a także system renderowania e-maili do okna przeglądarki, który umożliwia zobaczenie wiadomości bez konieczności jej ciągłego przesyłania po zmianie kilku znaków.

Programiści otrzymali również długoterminowe wsparcie Laravel'a w wersji 5.5, które zapewnia dwuletni okres naprawiania błędów oraz o jeden rok więcej dla błedów dotyczących bezpieczeństwa.

O wszystkich pozostałych zmianach można przeczytać pod adresem https://laravel-news.com/render-mailables

Instrukcję aktualizacji do najnowszej wersji Laravel'a można znaleźć w oficjalnej dokumentacji - https://laravel.com/docs/5.5/upgrade

 

Tagi: Laravel, PHP, programowanie
Zostaw komentarz